Відокремлений структурний підрозділ 

"Новомосковський фаховий коледж

Українського державного  університету науки і технологіЙ"

      Студент коледжу Калюжний Євгеній (гр. ГМ-19) та викладач спеціальних механічних дисциплін Невілько Т.М. взяли участь у Регіональній науково-практичній інтернет-конференції здобувачів освіти «ІНТЕЛЕКТ РУЛИТЬ» “Інтеграція науки, суспільства, виробництва та промисловості: проблеми та перспективи розвитку” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» 133 «Галузеве машинобудування», яка відбувалася у місті Кривий Ріг в заочному форматі.