Відокремлений структурний підрозділ 

"Новомосковський фаховий коледж

Українського державного  університету науки і технологіЙ"

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ»

 

     Щедро обдарувала природа місце, де колись виникли перші поселення майбутнього міста Новомосковська. Своя доля у цього міста, своя гордість, це - Новомосковський металургійний завод. Завод і місто - в 1932 році розпочалося спорудження найбільшого на той час жерсте прокатного заводу, а в 1935 році почав діяти перший стан гарячої прокатки. Пам’ятний і 1961 рік, на заводі випущена перша вітчизняна труба для газопроводів. Через чотири роки на цьому ж підприємстві дав першу продукцію ще один виробничий гігант - трубоелектрозварювальний цех № 2. Це потребує підготовки місцевих кадрів, спеціалістів зварювального виробництва.

     Наказом міністра чорної металургії України від 27 липня 1967 року було створено Новомосковський металургійний технікум за такими спеціальностями:

  1. «Прокатне виробництво»

  2. «Технологія зварювального виробництва»

  3. «Неметалеві захисні покриття»

  4. «Обладнання заводів чорної металургії»

  5. «Електрообладнання промислових підприємств»

     Директором технікуму було призначено Корякіна Михайла Михайловича. На той час технікум розташовувався в чотирьох пристосованих приміщеннях, неподалік заводу, контингент студентів складав 530 чоловік.

     Йшли роки, місто росло, працювати на завод йшли і їхали ентузіасти з усіх кінців країни. Заводу потрібні були молоді, але знаючі спеціалісти. І в 1974 році за допомогою базового підприємства  « Новомосковський трубний завод» було збудовано новий учбово-лабораторний корпус, тепер на 960 місць, та учбово-виробничі майстерні. А в 1975 році побудували гуртожиток для студентів на 408 місць і їдальню на 100 посадових місць.

     В 1972 році директором технікуму було призначено Гатуна Віктора Даниловича. Молодий енергійний директор створив колектив однодумців-ентузіастів викладачів і вихователів. Ось їх імена: Гусаков В.П.,Гусакові Л.М., Гусаров В.С., Крамаренко Ю.А., Сіляєва З.А., Альохін І.А., Гапоненко І.В., Хоменко В.А., Рєзніков А.Г., Бондаренко Г.В. Саме на їх долю випало оснащувати, впорядковувати новий корпус технікуму. Не завжди вистачало навчальних посібників, не повністю була укомплектована бібліотека. Викладачі багато працювали над створенням окремих розділів методичних посібників, завдань для лабораторних та практичних занять.  Віктор Данилович більше 10 років очолював базовий технікум Новомосковського району  і був членом президії обласної Ради директорів технікумів.

     В 2002 році директором технікуму було призначено Васіна Віктора Віталійовича - ініціативного, грамотного спеціаліста, який згуртував колектив, постійно займається укріпленням матеріально-технічної бази технікуму.

     Матеріальна база технікуму на сьогоднішній день становить:

  • навчальний корпус 7850 м²
  • навчально-виробничі майстерні 2656м²
  • актова зала 583 м²
  • їдальня на 100 посадкових місць
  • бібліотека з читальною залою на 100 посадових місць, з фондом 67673 екземплярів.

     В технікумі функціонує 19 лабораторій, 24 кабінети, які обладнані технічними засобами навчання, токарна, фрезерна та зварювальні майстерні, які оснащені обладнанням, моделями, стендами, які дозволяють готувати класних спеціалістів.

     З першого дня свого існування і по сьогоднішній день коледж орієнтується на потреби свого регіону у фахівцях. 

     20.06.1997 року Новомосковський металургійний технікум введений до складу Державної металургійної Академії України, як структурний підрозділ.

     А 06.07.2017 р. рішенням Вченої ради Національної металургійної академії України протоколом № 6 Новомосковський технікум Національної металургійної академії України перейменований у «Новомосковський коледж Національної металургійної академії України».
     Наказом Міносвіти  від 26.04.2021 р. та наказом по  коледжу від 19.11.2021 року коледж ввійшов  до складу державного університету науки і технологій як відокремлений структурний підрозділ і має зараз назву :
Відокремлений  структурний підрозділ «Новомосковський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»

     Свою діяльність здійснює на підставі «Положення про Відокремлений  структурний підрозділ «Новомосковський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»   і веде підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами «фахового молодшого бакалавра». Готуємо спеціалістів за такими напрямками:

     1. «Прикладна механіка»  -  студенти здобувають кваліфікацію : «Технік-технолог зі зварювання», отримують робочу професію і розряд зварювальника після проходження практики. Професія технік-технолог зі зварювання дає можливість бути сучасним зварювальником, виконувати інженерні функції на виробництві, бути майстром, начальником виробничої ділянки підприємства, проектувальником металоконструкцій, бути головним зварювальником на виробництві.

     2. «Металургія»   студенти здобувають кваліфікацію «Технік-технолог з обробки металів тиском»

     Металургія  (обробка металів тиском) - одна з найдавніших  і, разом з тим, найсучасніших технічних спеціальностей, яка є провідною в  машино-будуванні і металургії.

     Випускники цієї спеціальності можуть працювати технологами, лаборантами лабораторії механічних випробувань, техніками-конструкторами, працівниками відділу атестації продукції, керівниками виробничих підрозділів: майстрами, начальниками виробничих ділянок підприємства.

     3. «Галузеве машинобудування» студенти  здобувають кваліфікацію: «Технік з експлуатації та ремонту устаткування»

     Машинобудування в Україні займає одне з провідних місць, а попит на таких спеціалістів дуже великий. Тому випускники нашого коледжу за цією спеціальністю з успіхом працюють на підприємствах машинобудування, станціях технічного обслуговування автотранспорту та ремонту військової техніки. А це створює для випускників широкий вибір місця роботи.

     4. «Хімічні технології та інженерія» Студенти спеціальності отримують знання в галузі виробництва хімічних речовин і хімічної  продукції, в тому числі виготовлення емальованих виробів, здобувають кваліфікацію «технік хімічних технологій», отримують робочу професію емалювальника-рисувальника, лаборанта, контролера ВТК, після проходження виробничої практики.

     Якість навчання залежить від багатьох чинників. Викладачі впроваджують найсучасніші методи навчання: використовують як традиційні, так і не традиційні методи навчання, мультимедійні технології. Особливої уваги заслуговує досвід викладачів: Тарана В.О., Кулика О.П., це знаючі фахівці, талановиті вихователі молоді. Всі свої знання вони передають молодим колегам – викладачам.

     Базовими підприємствами, на яких студенти підтверджують свої теоретичні знання та набувають практичних навиків, є заводи міста Дніпропетровська, багато випускників залишаються проходити практику і працювати в рідному місті  на ВАТ «НМТЗ», ремонтно-механічному заводі та інших підприємствах міста і області.

     Більше 50% випускників технікуму зараховуються на 3-й курс Національної металургійної Академії України( на денну та заочну форми навчання).

     Не тільки хороші знання отримують студенти, навчаючись в коледжі, вони проходять і велику школу змужніння. Викладачі історії, української мови та літератури на уроках і в позаурочний час розповідають про історію рідного краю, традиції  українського народу, про моральну і духовну культуру.       

     В коледжі працюють гуртки - вокальний, танцювальний, спортивні секції. Студенти приймають участь в різних конкурсах, спортивних змаганнях, зустрічаються з працівниками і ветеранами трубного заводу, що сприяють професійному вихованню здібностей молодих спеціалістів, бо саме їм жити і працювати в складних умовах сьогодення

     В коледжі проходять цікаві інтерактивні заняття, олімпіади, інтелектуальні конкурси
     В  майстернях і лабораторіях студенти здобувають практичні навички.

     В коледжі проходять незабутні творчі заходи і свята , в яких студенти розкривають свої таланти.