Відокремлений структурний підрозділ 

"Новомосковський фаховий коледж

Українського державного  університету науки і технологіЙ"

     Відкрите заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності" на тему: «Техногенні небезпеки та їх наслідки. Соціальні. Соціально-політичні небезпеки».

     6 листопада 2023 року викладачка ІІ категорії Люлька О.С. провела відкрите лекційне заняття зі студентами групи ПМ-21 у дистанційній формі. Мета заняття: оволодіння студентами новими знаннями, засвоєння законів з безпеки життєдіяльності, усвідомлення значення, ролі та особливостей техногенних небезпек, ознайомлення з їхніми наслідками, надання інформації з формування правил поведінки в певних екстремальних ситуаціях.