Відокремлений структурний підрозділ 

"Новомосковський фаховий коледж

Українського державного  університету науки і технологіЙ"

Циклова комісія гуманітарних і соціально-економічних дісциплін

 

 

Діяльність циклової комісії гуманітарних та соціально – економічних дисциплін визначається Положенням про циклову комісію Новомосковського металургійного коледжу з урахуванням конкретних завдань, що стоять перед  сучасною освітою та навчальним закладом і специфіки його роботи.

Головна мета роботи циклової комісії полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів та забезпеченні якості підготовки спеціалістів ,здатних у нових соціально – економічних умовах вирішувати питання суспільного розвитку.

Циклова комісія працює над науково-методичною проблемою: «Формування особистісних компетенцій здобувачів освіти через упровадження інноваційних технологій на заняттях гуманітарних та соціально-економічних дисциплін в умовах сьогодення.»

Викладачі циклової комісії проводять навчально-виховну та методичну роботу в декількох споріднених напрямах:  мова, література, філософія, соціологія ,економічна теорія, правознавство ,історії України та інші. У сукупності ці дисципліни покликані формувати у здобувачів освіти патріотизм, гуманізм, культуру мовлення ,здатність розумно користуватися свободою, уміння жити в демократичному суспільстві та орієнтуватись в ринковій кон’юнктурі, бути конкурентоспроможним спеціалістом на ринку праці.